نمایش 1–12 از 21 نتیجه

طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل آرکا

3,355,000 ریال3,718,000 ریال
برند ماگما استون نوع نصب کورین ابعاد سینک 41 * 75 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل آرونا

2,761,000 ریال3,289,000 ریال
برند ماگما استون نوع نصب کورین ابعاد سینک 43 * 53 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل اپال

3,866,500 ریال4,246,000 ریال
برند ماگما استون نوع نصب توکار ابعاد سینک 50 * 115 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل استار

3,795,000 ریال4,246,000 ریال
برند ماگما استون نوع نصب توکار ابعاد سینک 50 * 115 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل اسکار

4,092,000 ریال4,499,000 ریال
برند ماگما استون نوع نصب توکار ابعاد سینک 50 * 115 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل الگا

3,866,500 ریال4,246,000 ریال
برند ماگما استون نوع نصب توکار ابعاد سینک 50 * 115 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل درین

3,355,000 ریال3,718,000 ریال
برند ماگما استون نوع نصب توکار ابعاد سینک 50 * 100 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل رومینا

3,498,000 ریال3,866,500 ریال
برند ماگما استون نوع نصب توکار ابعاد سینک 50 * 115 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل رونیکا

3,938,000 ریال4,246,000 ریال
برند ماگما استون نوع نصب توکار ابعاد سینک 50 * 115 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل رونیکس

3,938,000 ریال4,312,000 ریال
برند ماگما استون نوع نصب توکار ابعاد سینک 50 * 115 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل رونیکس پلاس

4,092,000 ریال4,443,000 ریال
برند ماگما استون نوع نصب توکار ابعاد سینک 50 * 115 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,
طوسی
کرم
مشکی
کرم شنی
سفید
+10
زرد
شنی چرک و روشن
صورتی
گلبهی
مرمر سفید
مرمر نقره ای
مرمر مشکی
وینتج قهوه ای سوخته
مرمر طلایی مشکی
مرمر طلایی سفید

سینک گرانیتی ماگما استون مدل سورنا

3,795,000 ریال4,163,500 ریال
برند ماگما استون نوع نصب توکار ابعاد سینک 50 * 115 سانتیمتر رنگ رنگ سفارشی, سفید, سفید شنی, سفید صدفی,